Články Fotovoltaický rádce

Fotovoltaika – krok za krokem

V dnešním článku se dozvíte, jak probíhá realizace fotovoltaického systému krok za krokem.

1. První kontakt

Po kontaktování společnosti ať telefonicky, nebo e-mailem, se s vámi domluví náš zástupce na schůzce na místě instalace FVE.

2. Osobní schůzka

Na domluvené schůzce zjistí zástupce společnosti technické parametry, zjistí spotřebu vaší domácnosti a prozkoumá další potřebné údaje pro správné nastavení FVE.

3. Nabídka

Společnost po domluvené schůzce připraví nezávaznou nabídku přímo vám na klíč s ohledem na všechny faktory, ovlivňující výkonnost FVE přímo na vašem objektu. Společnost vše zkalkuluje, a vyhodnotí, co bude před instalací fotovoltaiky potřeba udělat.

4. Smlouva

Po odsouhlasení navrhnuté smlouvy připraví společnost detailní rozpočet. Smlouva vám bude předána elektronicky, nebo vám ji předloží osobně zástupce společnosti. Od podpisu smlouvy společnost začne na instalaci FVE pracovat.

5. Žádost o dotaci

Společnost zažádá o státní dotaci na základě připravené projektové dokumentace. Poté zajistí odborný posudek a získá požadované materiály a dokumenty pro Státní fond životního prostředí ČR. Společnost s vámi vyřídí plnou moc, aby za vás tyto záležitosti mohla vyřizovat.

6. Montáž

Tým montérů, kteří instalují FVE na vašem domě, zajišťují přípravné práce, testy a napojení na elektřinu, aby zajistili správnou funkci zařízení, a tedy maximální účinnost. Montáž solárních panelů zabere zpravidla jeden den, s instalací tepelného čerpadla počítejte i několik dnů. Poté provedou zkušební testy funkčnosti, zasadí otvory, provedou úklid a zaškolení o ovládání pomocí aplikace.

7. Revize

Po dokončení instalace FVE vás navštíví revizní technici, kteří provedou kontrolu funkčnosti celého systému. Ověří, že vše funguje správně, vše bylo správně nainstalováno a že jste byli se systémem řádně seznámeni. Poté podepíšete předávací protokol o řádném předání díla. Nakonec vám předají veškeré potřebné dokumenty pro změnu distribuční sazby, jež pošlete svému dodavateli energie.

8. Připojení do distribuční sítě

Společnost po dokončení instalace fotovoltaiky se postará o připojení vaší nové elektrárny do distribuční sítě. Poté vás navštíví technik z distribuční sítě, který provede poslední kontrolu instalace, potvrdí správné zapojení a připojí vás k síti. Také vám vymění elektroměr, abyste mohli legálně používat fotovoltaický systém.

9. Výplata dotace

K žádosti o vyplacení státní dotace se přidají dokumenty o realizaci a nákladech, které vystaví realizační firma. Do určité doby je společnost zašle společně s žádostí o dotaci. Od schválení dotace úřadem je částka vyplacena na účet běžně do 6-8 týdnů od odeslání žádosti.

Uvažujete o fotovoltaické elektrárně? Neváhejte se na nás obrátit, a všemi kroky k realizaci domácí FVE projdeme společně!