Nechte si změřit úniky tepla a šetřete energii

Co zjistí měření termokamerou

Úniky tepla a rizika plísní

Během měření dokážeme odhalit kritická místa v konstrukcích, kudy uniká teplo nebo může dojít ke vzniku plísní. Pořízené snímky, které zákazníkům předáváme, jim poskytují důležité informace, na jaká místa se zaměřit.

Odhalení rizikových míst

V budovách je spousta míst, která jsou riziková. Může to být staré vodní potrubí, stará elektroinstalace nebo starý komín. Díky termovizi odhalíte špatné vedení, prasklé potrubí nebo chybu komínu.

Fotovoltaické panely

Včas identifikovat chybu fotovoltaického panelu je důležité z hlediska efektivnosti. V případě zjištění závady včas se může panel reklamovat případně vyměnit pro maximální efekt. Výměnu vám dokážeme zajistit.

Měření strojů a potrubí

Měření termokamerou v průmyslu dokáže odhalit přehřívání strojů, motorů, ložisek nebo najít problémové součástky. Včasnou identifikací a servisem se zabrání finančním ztrátám při přerušení provozu.

Měření budov termokamerou

Pro správný a nezkreslený výsledek měření je třeba, aby se vnitřní a vnější teplota lišila alespoň o 10°C. Okna a dveře v objektu musí být min. 2 hodiny před měřením zavřena a všechna topení musí být min. 1 hodinu před měřením vypnuta.

Objekt do 100m2 obytné plochy

Cena

1 500,-

BEZ DPH

Dojezd do 25 km od provozovny ZDARMA. Nad 25 km je účtován poplatek 10 Kč/km

Objekt 101 - 250 m2 obytné plochy

Cena

2 500,-

bez dph

Dojezd do 25 km od provozovny ZDARMA. Nad 25 km je účtován poplatek 10 Kč/km

Bytový dům / komerční objekt

Cena od.

3 500,-

bez dph

Dojezd do 25 km od provozovny ZDARMA. Nad 25 km je účtován poplatek 10 Kč/km

Nejčastější otázky

Měřením lze zjistit úniky tepla, které běžným okem nezpozorujete. Provedená kontrola termokamerou a posouzení a rozbor rozložení teplot zaznamenaných termovizí umožní identifikaci kritických míst se zvýšenými tepelnými toky. Toto měření lze tak aplikovat jak v průmyslu, tak na budovách.

Pomocí termokamery zjistíte úniky tepla a můžete provést vhodná opatření a zaměřit se na kritická místa. Díky měření termokamerou je návrh zateplení případně řešení problému optimalizovaný. Můžete se tak vyhnout nákladným opravám, dodatečným úpravám budov apod.

Měření termokamerou probíhá v předem dohodnutém čase. Měření je závisle na více faktorech. Od klientů potřebujeme znát zda se jedná o měření objektu, průmyslové měření atp. U objektů je čas závislý od velikosti. U průmyslových měření se předem čas nedá určit. 

Protokol vypracujeme vždy u komerčních budov, bytových domů. U rodinných domů je protokol na vyžádání za příplatek 1000,- bez DPH.

V návrhu řešení se zabýváme převážně odstraněním zjištěných chyb a doporučujeme postup. Ať se jedná o včasnou výměnu ložiska nebo dodatečné zateplení ostění.

V případě, že máte jiné otázky, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás

CO o nás říkají klienti

"Měření termokamerou jsem si nechal udělat ještě před zateplením a provedením fasády. Díky tomu jsem věděl, jaká místa si musím ohlídat"
Pan S
Obchodník
"Měření termokamerou jsem provedl na již zatepleném domě a byl jsem nemile překvapen provedením zateplení. Díky New Home Invest znám řešení odstranění zjištěných problémů"
Pan Š
Manažer firmy

Termokamera FLIR E6

Termokamera FLIR E6 patří ke kvalitní řadě, která je určena pro všeobecné použití od stavebnictví až po průmysl. 

Je tedy vhodná pro analýzu povrchových teplot obvodového pláště budov (vzduchotěsnost, tepelné mosty apod.), TZB (tj. systémů vytápění, kontroly klimatizace apod.) i průmysl (elektrické rozvaděče, ložiska, preventivní údržba).

Termokamery FLIR E6 lze použít i k diagnostice fotovoltaických panelů a k průběžné kontrole fotovoltaických elektráren.

Samozřejmostí je vestavěný digitální fotoaparát, který umožňuje pořízení fotografie vždy s termogramem (tj. “termovizním snímkem”). Tato funkce termokamer je dnes již nezbytná, neboť umožňuje rozpoznat a přesně identifikovat místo měření i měřený objekt.

  • rozlišení termosnímku 160 x 120 px
  • teplotní citlivost < 0.06°C
  • teplotní rozsah -20°C…+250°C
  • funkce MSX pro zvýraznění hran a lepší čitelnost snímku

Podívejte se jak může vypadat vypracovaný protokol o prohlídce stavby. Protokol Vám ukáže, jak opravit chyby.