Reference silnoproud

Připojení veřejného osvětlení

Zadání:

Obec Bošovice naší firmu oslovila s požadavkem na demontáž stávajícího sloupu veřejného osvětlení a realizace propojky cca 5m k nově nainstalovanému veřejnému osvětlení. Zadání počítalo i s výkopovými pracemi a záhozem.

Realizace:

Prvním krokem realizace bylo provedení výkopu okolo stávajícího sloupu veřejného osvětlení a jeho demontáž, následně byl proveden výkop do hloubky 30cm pod betonovou cestu, kde umístění bylo zvoleno na základě křížení s kanalizací. Kabel realizace byl zvolen CYKY-J 4x10mm a umístěn do chráničky KOPOFLEX. Kabel byl spojen pomocí kabelových spojek a zataven. Položení kabelu bylo provedeno do výkopu a byl proveden zához do výšky 10cm. Na takto zhotovený zához byla položena vyznačující folie a následně proveden finální zához hlínou a betonovou drtí smíchanou se suchou betonovou směsí. Po usednutí bude provedena finální prolití tekutým betonem

Doba realizace 3 dny.