V dnešním článku se dozvíte, jak probíhá realizace fotovoltaického systému krok za krokem.

1. První kontakt

Po kontaktování společnosti ať telefonicky, nebo e-mailem, se s vámi domluví náš zástupce na schůzce na místě instalace FVE.

2. Osobní schůzka

Na domluvené schůzce zjistí zástupce společnosti technické parametry, zjistí spotřebu vaší domácnosti a prozkoumá další potřebné údaje pro správné nastavení FVE.

3. Nabídka

Společnost po domluvené schůzce připraví nezávaznou nabídku přímo vám na klíč s ohledem na všechny faktory, ovlivňující výkonnost FVE přímo na vašem objektu. Společnost vše zkalkuluje, a vyhodnotí, co bude před instalací fotovoltaiky potřeba udělat.

4. Smlouva

Po odsouhlasení navrhnuté smlouvy připraví společnost detailní rozpočet. Smlouva vám bude předána elektronicky, nebo vám ji předloží osobně zástupce společnosti. Od podpisu smlouvy společnost začne na instalaci FVE pracovat.

5. Žádost o dotaci

Společnost zažádá o státní dotaci na základě připravené projektové dokumentace. Poté zajistí odborný posudek a získá požadované materiály a dokumenty pro Státní fond životního prostředí ČR. Společnost s vámi vyřídí plnou moc, aby za vás tyto záležitosti mohla vyřizovat.

6. Montáž

Tým montérů, kteří instalují FVE na vašem domě, zajišťují přípravné práce, testy a napojení na elektřinu, aby zajistili správnou funkci zařízení, a tedy maximální účinnost. Montáž solárních panelů zabere zpravidla jeden den, s instalací tepelného čerpadla počítejte i několik dnů. Poté provedou zkušební testy funkčnosti, zasadí otvory, provedou úklid a zaškolení o ovládání pomocí aplikace.

7. Revize

Po dokončení instalace FVE vás navštíví revizní technici, kteří provedou kontrolu funkčnosti celého systému. Ověří, že vše funguje správně, vše bylo správně nainstalováno a že jste byli se systémem řádně seznámeni. Poté podepíšete předávací protokol o řádném předání díla. Nakonec vám předají veškeré potřebné dokumenty pro změnu distribuční sazby, jež pošlete svému dodavateli energie.

8. Připojení do distribuční sítě

Společnost po dokončení instalace fotovoltaiky se postará o připojení vaší nové elektrárny do distribuční sítě. Poté vás navštíví technik z distribuční sítě, který provede poslední kontrolu instalace, potvrdí správné zapojení a připojí vás k síti. Také vám vymění elektroměr, abyste mohli legálně používat fotovoltaický systém.

9. Výplata dotace

K žádosti o vyplacení státní dotace se přidají dokumenty o realizaci a nákladech, které vystaví realizační firma. Do určité doby je společnost zašle společně s žádostí o dotaci. Od schválení dotace úřadem je částka vyplacena na účet běžně do 6-8 týdnů od odeslání žádosti.

Uvažujete o fotovoltaické elektrárně? Neváhejte se na nás obrátit, a všemi kroky k realizaci domácí FVE projdeme společně!

Přemýšlíte, jaká bude investice do vaší domácí fotovoltaické elektrárny? Pokud si dodavatele předem dostatečně prověříte, FVE se vám v budoucnu neprodraží, ale opravdu vyplatí. Ne každá společnost zvládne opravdu dodržet to, co vám vlídným slovem nabízí. Doporučujeme porovnat si nabídky více společností, projít si recenze, a věnovat čas důkladnému výběru. Je dobré si uvědomit, že fotovoltaika vám bude sloužit 20-25 let, je tedy důležité si pečlivě vybrat společnost, která vám ji nainstaluje a k tomu nabídne záruční a pozáruční servis.

Máte zájem o fotovoltaiku, ale váš rozpočet vám neumožňuje si ji pořídit? Nesmutněte! Financovat ji lze i pomocí finančního úvěru, který můžete měsíčně splácet z ušetřených peněz za elektřinu.

Pokud chcete ušetřit, určitě nešetřete na výběru solárních panelů. Pokud na nich totiž teď ušetříte, za pár let možná zapláčete. Investice do nich se vám sice vrátí dříve, nicméně dříve vás také čekají výjezdy techniků na servis, nebo dokonce rovnou výměna panelů. Hned na začátku je lepší si vybrat technicky pokročilé a kvalitnější panely, protože vám budou sloužit přes 20 let. Na výkon panelu panelu poskytují výrobci záruku 25 let, po této době by výkon panelů neměl klesnout pod 80%.

Můžete navštívit náš e-shop, kde nabízíme kvalitní produkty pro instalaci fotovoltaiky, na které nabízíme záruky. Rádi vám s výběrem vhodných komponentů pomůžeme.

Po instalaci vaší domácí fotovoltaiky ji využívejte na maximum. Nabíjejte svůj elektromobil pomocí sluneční energie, nebo ji spojte s tepelným čerpadlem.

Běžná doba návratnosti investice do FVE je 7-10 let. Tato doba je však individuální, odvíjí se od spotřeby, ceny elektřiny a v neposlední řadě od velikosti fovotaltaiky. Navíc každý fotovoltaický systém je vyrobený ze součástí různé kvality, jiného výrobce, je orientovaný rozdílnými orientacemi, to vše ovlivňuje návratnost vaší investice do FVE.

Výše úspor se odvíjí od několika faktorů. Jedním z nich je například způsob využití fotovoltaiky (s baterií, tepelným čerpadlem nebo akumulací do vody). Dalšími faktory, které můžou výrazně ovlivnit úspory, jsou spotřeba energie, cena elektřiny u vašeho dodavatele a spotřeba současných zařízení ve vaší domácnosti. Například díky topením elektrokotlem můžete díky správně navržené FVE ušetřit nemalé peníze.

Prvním krokem pro úsporu vašich financí je obrátit se na nás v NH Invest. Přijedeme za vámi na místo, kde by instalace FVE probíhala. Vše proměříme, propočítáme, a navrhneme řešení přímo vám na klíč. Navrhneme vám nezávaznou nabídku, a pokud se rozhodnete do toho s námi jít, částka, na které se domluvíme při podpisu smlouvy, se v průběhu instalace nezvýší. O administrativu se nemusíte starat, vše vyřídíme rádi za vás, včetně státní dotace z programu Nová zelená úsporám.

Z čeho se FVE skládá?

Fotovoltaická elektrárna se skládá ze třech základních prvků: panely, střídač a baterie.

Panely. Na panely dopadá sluneční energie, které panely přeměňují na stejnosměrný proud. Poté střídač převádí elektřinu na stejnosměrný proud, jenž napájí běžné spotřebiče. Při výrobě nadbytku energie, se ukládá do baterie pro pozdější využití.

Baterie. Abyste mohli využívat elektřinu i mimo dobu, kdy svítí slunce, slouží energie uložená v baterii. Tedy pokud jste noční sova, která je aktivní večer a v noci, hodí se vám, abyste nemuseli čerpat elektřinu z distribuční sítě.

Střídač. O střídač se starejte jako o poklad, stará se totiž o přeměnu elektrické energie ze solárního panelu do vaší zásuvky. Pokud se střídač porouchá, jedná se o velký problém, protože je o mnoho náročnější na opravu než solární panely. A nejen to, nebude vám bez něj totiž fungovat nic. Střídač se umisťuje na stěnu a připojí se k němu panely. Ještě další možností je montáž pod každý panel mikroinventory, které snižuji napětí celé střechy.

Jak FVE funguje?

Fotovoltaická elektrárna se skládá ze solárních panelů, které jsou umístěny na střechách budov nebo na plochách přímo na zemi. Solární panely obsahující množství fotovoltaických článků, které jsou propojeny do sériového nebo paralelního obvodu, aby vytvořily větší výkon. Když dopadá sluneční záření na solární panely, vzniká energie, kterou pak můžete využít ve svém domě a ušetřit nemalé částky za účty za elektřinu. Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z nejčistších a nejekologičtějších zdrojů energie, protože při jejich provozu nevznikají emise skleníkových plynů ani jiných znečišťujících látek.

Ráno. Ráno nemá slunce ještě tolik síly, panely tudíž nevyrobí tolik energie, které může vaše domácnost spotřebovat. V této situaci máte možnost doplnit elektřinu z distribuční sítě, nebo využít uloženou energii z baterie.

Během dne. Přes den, kdy slunce svítí a panely vyrobí nejvíce energie, se část spotřebuje, a s přebytky se naloží více způsoby. Buď se energie uloží do bateriového úložiště, ohřejí vodu, nebo se převedou do distribuční sítě.

V noci. Večer a přes noc panely nevyrábí žádnou energii. Vaše spotřebiče spotřebovávají energii z bateriového úložiště. Až se akumulátor vybije, domácnost začne čerpat elektřinu z distribuční sítě.

Pokud vás nadchla myšlenka vlastní domácí fotovoltaiky, neváhejte se na nás obrátit. Přijedeme za vámi na místo instalace, vše proměříme, propočítáme a připravíme vám nezávaznou nabídku na míru vašim potřebám.

Zájem o fotovoltaický systém narůstá extrémní rychlostí. Není divu. V dnešní inflační nejisté době každý přemýšlí, jakým způsobem ušetřit. Jednou z možností, je instalace domácí fotovoltaické elektrárny. S tímto vzrůstajícím počtem montovaných FVE přichází i nedostatky a chyby, kterým lze jednoduše předejít. V tomto článku se dozvíte, jak se vyhnout potížím už při projektování FVE a docílit tak její výhodné návratnosti.

Orientace fotovoltaických panelů

Důležitým pravidlem v instalaci fotovoltaiky k dosažení co největšího výkonu je orientace ne na jižní stranu, jak se velmi často říká, ale na jihozápadní světovou stranu. Nicméně kromě orientace FVE ovlivňuje i orientace nemovitosti, typ střechy a optimální úhel, nacházející se v rozmezí 40-45 stupňů. V případě rovné střechy lze řešit sklon pomocí nástavných konzolí. Doporučujeme nechat si poradit od odborníka, který by vám měl navrhnout to nejlepší řešení přímo pro vás. Mnoho chyb se dá odhalit a předejít již při projektování.

Budoucnost s FVE

Při pořizování vaší domácí fotovoltaiky myslete na to, že si ji pořizujete minimálně na 20-25 let. Za pár let se může stát, že dojde k navýšení spotřeby. Pořídíte si elektromobil, zvýší se počet členů v domácnosti, zrealizujete koupi energeticky náročnějšího spotřebiče. Předem si proto promyslete rozsah fotovoltaiky, abyste za pár let nemuseli přistavovat další solární panely a rozšiřovat svoji FVE. Jednalo by se o novou zakázku, kterou byste si hradili již sami v plné výši bez jakékoliv dotace.

Riziko požáru fotovoltaiky

Bojíte se, že díky fotovoltaickému systému vám vznikne požár domu? Neříkáme, že se to stát nemůže, ale jsou velmi ojedinělé. V průměru se jedná o 13-14 požárů za rok (data 2017 – 2021), pro srovnání například s požáry komínů, kterých bylo za rok 2021 celkem 1340.

Velmi častou příčinou požáru fotovoltaiky je elektrické přepětí, porucha elektrického zařízení nebo nedodržování bezpečnostních předpisů. Je důležité, aby majitelé fotovoltaických systémů je pravidelně kontrolovali, a údržbu nechávali na kvalifikovaných pracovnících.

Výběr střídače

Jednou velmi důležitou komponentou FVE, která zásadně ovlivňuje vaši návratnost investice, je střídač (měnič). Je to elektronické zařízení, které mění stejnosměrný proud na střídavý proud o určité frekvenci. Je třeba se rozhodnout, který střídač vyberete, zda symetrický, nebo asymetrický.

Symetrický střídač rovnoměrně rozvádí výkon do všech tří fází. Pro rychlou návratnost FVE je lepší zvolit střídač asymetrický, díky němuž využijete celou domácnost bez omezení. Tento typ střídače rozvádí výkon do fází, kde je aktuálně nejvíce potřeba. Tedy nemusíte odebírat výkon z distribuční sítě pro doplnění chybějícího výkonu ve fázi, kterou právě využíváte, jako v případě symetrického střídače.

Dotace na FVE

Láká vás postavit si domácí fotovoltaickou elektrárnu už jen proto, že jako odměnu za ekologickou cestu výroby elektřiny získáte štědrou státní dotaci z programu Nová zelená úsporám? Měli byste ale předem počítat i s pár omezeními, které sebou přináší.

Každá smlouva je vázána na určitý projekt. Pokud se tedy například rozhodnete pro změnu původního plánu, na který jste dostali dotaci, musíte prokázat, že se jedná o novou smlouvu. V opačném případě byste dotaci museli vrátit. Nejlepší cesta je zvolit fotovoltaický systém v dostatečné síle, aby k případným změnám nemuselo dojít, případně FVE při budování předpřipravit na případné změny.

Back-up systém

Říkáte si, že s fotovoltaickou elektrárnou vás ani black out nedostane? Může i nemusí. Záleží, zda má vaše fotovoltaická elektrárna externí třífázový výstup střídače, na který jsou napojeny spotřebiče. Pokud plánujete instalaci FVE, doporučujeme si pořídit střídač s back-up systémem, se kterým získáte pojistku proti výpadku proudu. Záleží na kapacitě baterie, a trvání výpadku, nicméně získáte minimálně drahocenný čas se na výpadek alespoň připravit, pokud má být dlouhodobý.

Rádi byste společnost, se kterou se vyhnete všem chybám, a nainstaluje vám fotovoltaiku opravdu kvalitně? Neváhejte se na nás obrátit! Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy, a navrhneme nezávaznou nabídku přímo vám na míru.

Střídač je jedním z menších součástí fotovoltaického systému. Má však velký podíl na návratnosti vaší investice. Jsou 2 typy střídačů, a je jen na vás, zda si vystačíte s levnějším symetrickým střídačem, nebo je pro vás lepší volba účinnější asymetrický střídač. Nicméně pokud chcete ušetřit na jednom z komponentů vaší domácí fotovoltaiky, raději toto rozhodnutí neaplikujte na střídač. Bývá více poruchový, a s minimálními zárukami.

Na našich e-shopových stránkách naleznete širokou nabídku střídačů, které máme vždy skladem, a s jejich výběrem vám rádi pomůžeme.

Symetrický střídač je obvod, který umožňuje měnit polaritu napětí na výstupu, přičemž napětí může být buď kladné, záporné nebo nulové. Tento střídač rozděluje rovnoměrně výkon do všech tří fází.

Asymetrický střídač je obvod, který umožňuje měnit polaritu proudu na výstupu. V tomto případě je však polarita stále určena jedním vodičem, takže výstupní napětí může být kladné nebo záporné. Rozděluje tedy výkon nerovnoměrně do jednotlivých fází. Na následujícím modelu zjistíte, proč je vlastnit asymetrický střídač výhoda.

Jako příklad uvedeme, že vaše FVE vyrobí celkem 3 kWh. Jednotlivé typy střídačů rozdělí elektřinu do následujících fází:

Symetrický střídač rozdělí výkon rovnoměrně:

fáze 1: 1 kWh
fáze 2: 1 kWh
fáze 3: 1 kWh

Asymetrický střídač posílá výkon do fáze, kde je aktuálně potřeba:

fáze 1: 2 kWh
fáze 2: 0.5 kWh
fáze 3: 0.5 kWh

V praxi to znamená, že tam kde elektřinu potřebujete více, musíte odebírat zbytečně kWh ze sítě, a tam kde ji tolik nepotřebujete, odevzdáváte své vyrobené kWh do sítě.

Symetrický střídač vás sice vyjde levněji, ale s asymetrickým střídačem dosáhnete návratnosti investice do fotovoltaiky mnohem rychleji.

Na rozdíl od Evropy je Česká republika náročnější pro výběr střídače. Ptáte se proč? Nemáme v naší skromné krajině součtové měření v odběrném místě, v praxi to tedy znamená, že se nezapočte přetok i odběr ve stejnou vteřinu.

Neváhejte se na nás obrátit, u nás v NH Invest používáme převážně střídače asymetrické, abyste v naší nabídce našli tu nejvýhodnější variantu instalace vaší domácí fotovoltaiky.

Majitelé FVE dávali dříve přednost fotovoltaických elektráren s akumulací do vody. Baterie byly dražší, a jejich životnost byla nižší. Technologickým pokrokem ve vývoji se ale karta obrátila, a zákazníci nyní volí až v 70% FVE s baterií. Jaké výhody tento systém přináší?

Pokud vaše fotovoltaika vyrobí více elektřiny, než jste schopní momentálně spotřebovat, přebytek elektřiny se uloží do baterie. Elektřinu z ní můžete využít v době, kdy soláry žádnou elektřinu nevyrábí, například večer nebo za špatného počasí.

Došlo ve vaší lokalitě k výpadku elektrického proudu? S uloženou elektřinou v baterii, která se zde uložila při jejím nadbytku, můžete jásat, protože vaše elektrospotřebiče budou fungovat i nadále. Výhodou i je, že je možnost energii ukládat na místě, kde je vyráběna, tedy není třeba ji přenášet na velké vzdálenosti a snižuje se tedy ztráta energie v distribuční síti.

Pokud zvolíte fotovoltaiku s akumulací energie do baterie a výkonem alespoň 2 kWp, můžete dostat dotaci až ve výši 200 000 Kč. Pokud zvolíte FVE s akumulací do vody, výše dotace je maximálně 120 000 Kč. Státní dotaci programu Nová zelená úsporám zařídíme samozřejmě kompletně za vás.

Pokud chcete opravdu ušetřit, doporučujeme zvolit fotovoltaický systém s baterií. Proč? Investice do FVE s akumulací do vody se vám nemusí nakonec tak úplně vyplatit.

Představte si situaci, je léto, jste na výletu, a vaše fotovoltaika vyrábí elektřinu o sto šest. Solární elektřinu využije pár spotřebičů v domácnosti, jako je například lednička. Další energie se využije pro ohřev vody. Pokud i zde už je energie využita na max, přebytek energie se začne pouštět do sítě vašeho distributora.

Vy se vrátíte domů večer, kdy fotovoltaické panely nevyprodukují tolik energie, a žádnou uloženou elektřinu nemáte. Pokud si na oddych po celém dni pustíte televizi, elektřinu pro tento spotřebič musíte zaplatit svému dodavateli, protože již čerpáte ze sítě.

Neváhejte se na nás obrátit. Společně probereme, která varianta je pro vás vhodnější, a navrhneme řešení přímo vám na míru.

Pokud vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí víc elektřiny než spotřebujete, tedy jsou všichni vaši „energožrouti“ nasyceni (spotřebiče, akumulace do vody, baterie), přebytek jde do distribuční sítě. Tomuto procesu se říká přetok do sítě, za který si můžete nechat platit, nebo ho odvádět zdarma.

Většinou k tomuto dochází nejvíc v létě, kdy FVE vyrobí nejvíc elektřiny, za to vy jí spotřebujete o něco méně než v zimě.

Pokud máte představu, že si postavíte domácí fotovoltaiku za účelem prodeje elektřiny, a budete na tom vydělávat, tak vás asi zklameme, protože zisk z výkupu elektřiny se vám moc nevyplatí. Nicméně nějaký ten příjem tu bude, který urychlí návratnost investice do vaší domácí FVE.

Typy, jak naložit s přebytečnou elektřinou z FVE

Ať už se vám zamlouvá kterákoliv varianta, neváhejte se na nás obrátit! Přijedeme za vámi, a navrhneme možnosti, které vám budou nejvíce vyhovovat. Stačí už jen jediné. Ozvat se nám.

Technologie polovodičových článků, často nazývaná jako „half-cell technology“, je inovativní způsob výroby solárních panelů, který má několik výhod oproti tradičním solárním technologiím.

Poločlánkové solární panely jsou panely, které využívají technologii polovodičových článků, přičemž každý článek je rozdělen na dvě poloviny, které jsou spojeny v sérii. Každá polovina článku je napájena samostatně a produkuje stejnosměrný výkon, který je poté sloučen do jedné elektrické cesty.

Fotovoltaické panely half-cell nabízíme na našem e-shopu s dostupnými cenami a s jejichž výběrem vám rádi pomůžeme.

Výhody poločlánkových solárních panelů

Věděli jste, že..?

Pokud chcete ušetřit, určitě nešetřete na výběru solárních panelů. Pokud na nich totiž teď ušetříte, za pár let možná zapláčete. Investice do nich se vám sice vrátí dříve, nicméně dříve vás také čekají výjezdy techniků na servis, nebo dokonce rovnou výměna panelů. Je lepší si hned na začátku vybrat technicky pokročilé a kvalitnější panely, protože vám budou sloužit přes 20 let. Na výkon panelu panelu poskytují výrobci záruku 25 let, po této době by výkon panelů neměl klesnout pod 80%.

Zalíbily se vám výhody half-cell panelů? Neváhejte se na nás obrátit, přijedeme na místo, kde by se instalace uskutečnila, a navrhneme řešení přímo pro vás.

V dnešní nejisté ekonomické době s krutou inflací, kdy ceny za elektřinu a plyn stoupají vzhůru jak balonek s heliem, nastupují na scénu společnosti, který svými podvodnými praktikami lákají nezkušené a neznalé zákazníky na jejich nabídky. Bohužel se může stát, že s vidinou levnější nabídky, se vám instalace FVE může ještě o mnoho prodražit.

Nynější situace s cenami je opravdu neúnosná. Nejvíce se mluví o rapidním růstu cen plynu a uhlí, výdajů za elektřinu a emisních povolenek. Velký vliv na tuto situaci má aktuální stav mezinárodní politické scény. Se snížením cen ale zatím nepočítejme.

S touto situací se každý vyrovnává jinak. Některé firmy vymýšlí různé fígle, kterými přilákají zákazníka na nevýhodnou smlouvu, nebo se snaží ze smlouvy, která je nevýhodná pro ně, vycouvat. Na co si dát pozor, aby se vám tato nepříjemnost nestala?

Smlouva na dobu neurčitou

Pozor si dejte u smluv uzavřených na dobu neurčitou. Dodavatel vám takovou smlouvu může vypovědět kdykoliv a po uplynutí 3měsíční výpovědní lhůty ukončit. Pohlídejte si, že cena je garantována na konkrétní dobu. Tuto garanci najdete ve smlouvě, kterou doporučujeme si řádně nastudovat, než ji podepíšete. Klidní můžete být, pokud vám dodavatel nabízí smlouvu na dobu určenou, ve které je pevně stanovená doba garance ceny. Navíc vám tuto smlouvu dodavatel nemůže vypovědět.

Změna ceníku

V případě, že váš dodavatel zdražuje ceník, máte právo odstoupit od smlouvy, i pokud je uzavřená na dobu určitou. Pokud vás o této změně společnost informovala pomocí dopisu, emaliu nebo SMS (alespoň 30 dní před chystanou změnou), od smlouvy můžete odstoupit nejpozději 10 dní před touto změnou. Pokud ale společnost oznámí tuto skutečnost hromadně, například na svých webových stránkách, máte na odstoupení 3 měsíce od účinnosti změny.

Nové obchodní podmínky nesmí být v rozporu se smlouvou

Nový nečestný trik dodavatelů, jak se bránit pro ně nevýhodným smlouvám, je vydání nových obchodních podmínek. Na to společnosti právo samozřejmě mají, nesmí být ale v rozporu se smlouvou, kterou jste s dodavatelem dříve stvrdili svým podpisem. Nemůže vám dodavatel samovolně zdražit dodávku energií, jen z důvodu nových obchodních podmínek, i pokud v nich uvedl, že může. Musí tedy dodržet fixní garantovanou cenu, kterou vám zahrnul do původní smlouvy.

Nižší cena než u konkurence

Dvakrát měř, jednou řež. Toto pořekadlo platí i při hledání společnosti pro montáž vaší domácí fotovoltaické elektrárny. V současné krizové době se ukazuje pravá tvář dodavatelů. Láká vás o mnoho nižší cena než u konkurenční firmy? Nemusí to být zrovna ta správná cesta výběru. Zkuste nejdřív pátrat po diskuzích, recenzí, nebo se poptat po známých, abyste vybrali spolehlivého a čestného dodavatele vaší FVE.

Pozor na podvodníky

Jak poznat podvodníka? Velmi jednoduše! Možná se už někomu z vás stalo, že vám na zvonek zazvonil pán, který se vydával za zástupce vašeho stávajícího dodavatele nebo revizního technika distribuční společnosti. V tomto okamžiku jste narazili na podvodníka, a nejlepší řešení je, zabouchnout jim dveře před nosem. Poctivý dodavatel u vás zvonit nebude, nemá k tomu důvod, navíc jednáním na úrovni se vám nebude přece domáhat neohlášené osobní návštěvy. Distributor vám na zvonek zazvonit může, ale pouze pokud potřebuje odečíst stav vašeho plynoměru nebo elektroměru z měřidla, ke kterému nemá přístup z ulice. Pozor si ale dejte, pokud po vás bude chtít podpis, není k tomuto úkonu vůbec potřeba.

Kvůli rychle rostoucím cenám ze energie se zrychluje doba návratnosti investice do fotovoltaického systému ve vaší domácnosti. Pomocí solární energie jako obnovitelného zdroje můžete ušetřit nemalé náklady nejen na elektřinu, ale třeba i na topení. Stačí mít správně nastavenou FVE, se kterou vám rádi pomůžeme.

Neváhejte se na nás obrátit, přijedeme až za vámi, vše proměříme, propočítáme, a vytvoříme nezávaznou nabídku šitou přímo vám na míru. Samozřejmostí je i kompletní vyřízení štědré státní dotace programu Nová zelená úsporám. Tak už na nic nečekejte, ozvěte se nám a udělejte první krok k úspoře.

Chcete ušetřit a první co vás napadlo je na energiích? Láká vás k tomu získat dotaci až 200 000 Kč z programu Nová zelená úsporám na domácí fotovoltaickou elektrárnu? Je to krásná představa, ušetřit na účtech za elektřinu, pomoci životnímu prostředí a ještě dostat na to vše příspěvek.

Program Nová zelená úsporám podporuje energetickou účinnost a snižování emisí skleníkových plynů. Program nabízí finanční podporu pro investice do energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v domácnostech a malých a středních podnicích.

V tomto článku se dozvíte, že je lepší sundat si růžové brýle, a propočítat si, jak velkou fotovoltaickou elektrárnu si doma nainstalovat, aby se vám vyplatila a v jaké výši, případně pokud vůbec, získáte státní dotaci. S fotovoltaikou pod 2 kWp na dotaci nebudete mít nárok, zatímco pokud uvažujete na opravdu velké FVE, počítejte, že stát vám přispěje pouze na prvních 10 kWp výkonu.

Podmínky pro získání dotace

Je pár jednoduchých podmínek, které musíte splňovat pro získání dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu.

Při provozování FVE větší než 10 kWp můžete jen s licencí od Energetického regulačního úřadu. Nicméně pro provozování fotovoltaiky pro většinu rodinných domů stačí s mnohem nižším výkonem.

Při pořízení tepelného čerpadla můžete žádat o dotaci, pokud nahradí:

S výpočty pro získání štědré státní dotace z programu Nová zelená úsporám vám rádi pomůžeme. Fotovoltaiku naplánujeme tak, abyste ušetřili co nejvíce a přitom dosáhli na státní dotaci. Jediné co pro to musíte udělat, je ozvat se nám.